Clubhead -akselerasjon – langsgående akselerasjon eller radiell akselerasjon?

C

Clubhead -akselerasjon, den syvende av ti distinksjoner mellom de to prefektgolfsvingene.

De to perfekte golfsvingene er The Centrifugal Force Swing (swinging swing) og The Muscular Force Swing (hitting swing).

Det syvende skillet er CLUBHEAD ACCELERATION.

I Centrifugal Force Swing (The Swinging Swing) oppnås akselerasjon i klubbhodet ved å trekke nedover enden av golfenden på grependen. Dette akselererer køleakselen i lengderetningen, langsgående akselerasjon. Denne langsgående bevegelsen opprettholdes til klubbhodet kommer utenfor en vinkelrett linje av akselen med bakken. Når klubbhodet kommer utenfor denne linjen, tar sentrifugalkraften over og fører klubbhodet til støt med golfballen. Denne langsgående akselerasjonen begynner raskt og klubbhodet får fart når den beveger seg nedover, utover og fremover, gjennom slag med golfballen.

I den svingende svingen akselereres klubben i denne presise rekkefølgen:

1. Nedtrekk i hendene starter akselerasjon

2. Sentrifugalkraft, avlåsing av venstre håndledd, gir fart

3. Høyre arm frigjøring gir mer fart

4. Kroppsrotasjon legger til den siste akselerasjonen

I Muscular Force Swing (The Hitting swing) oppnås akselerasjon i klubbhodet ved samtidig nedre, utadgående og fremoverkjøring av høyre arm mot klubbakselen. Denne høyre armen som skyves mot slag med golfballen er radiell akselerasjon. Radial akselerasjon starter sakte og bygger fart når den beveger seg gjennom slag med golfballen.

I enten sentrifugalkraftsvinget eller muskelkraftsvinget får klubbhodet fart fra starten av nedturen til klubbhodet har passert gjennom støtet med golfballen.

I svingende sving, fra begynnelsen av nedturen gjennom oppfølgingen, blir klubbhodet alltid trukket.

I slag -svingen, fra begynnelsen av nedturen gjennom oppfølgingen, blir klubbhodet alltid presset.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta