Hva er en lineær motor?

H

En lineær motor er ganske enkelt en elektrisk motor som bruker en lineær kraftmekanisme for å generere kraften som trengs for nevnte applikasjon. I motsetning til en roterende elektrisk motor (funnet i biler, apparater og vanlig brukt elektrisk utstyr), genererer en lineær motor sin energiproduksjon gjennom utelukkende lineære vitenskapelige prinsipper; det vil si at det ikke er noe dreiemoment eller rotasjon for å produsere akselerert kraft gjennom det elektriske magnetiske feltforholdet. Lineære motorer brukes til en rekke formål, som inkluderer høyhastighetstog, militære våpen, leting etter romfartøy, robotteknologi, medisinsk fremskritt og automatiserte ingeniørsystemer hvis jobb er å produsere massemengder av et spesifisert produkt.

Det er to grunnleggende typer lineære motorer: lav akselerasjon og høy akselerasjon. Motorer med lav akselerasjon brukes vanligvis til applikasjoner der utholdenhet favoriseres fremfor høye utbrudd av elektromekanisk kraft eller energi. Denne typen lineære motorer er konstruert for Maglev-tog, automatiserte applikasjonssystemer, etc. Høyakselerasjonsmotorer er de vanligste av de to, og gir høyere hastigheter på kortere tid; slik som brukt i skytevåpen, militært utstyr, romfartøyets fremdrift og lignende. Lineære motorer med lav akselerasjon er designet for å akselerere et objekt opp til en kontinuerlig stabil hastighet, mens lineære motorer med høy akselerasjon vil akselerere et objekt opp til en veldig høy hastighet og deretter slippe objektet. Vanligvis vil den lineære motoren med lav akselerasjon bli konstruert med ett viklingssystem på den ene siden av motoren og magneter på den andre siden for å skape den elektromagnetiske frastøtningen som er nødvendig for vellykket påføringskraft; dette kalles lineær synkron design. Den lineære motoren med høy akselerasjon vil generelt være konstruert av en trefaset vikling på den ene siden og en lederplate på den andre siden av motoren for å oppfylle det tiltenkte tekniske målet; dette kalles lineær induksjonsdesign.

Lineære motorer tilbyr en rekke fordeler i denne teknologiske verdenen i stadig utvikling. Uansett om applikasjonen med høy effekt din bedrift eller organisasjon krever, krever et lav- eller høyt akselerert lateralt motorsystem, lineære motorer sørger for raskere akselerasjon og høyere hastigheter, samt høyere suksessrater med automatisk nøyaktighet, repeterbarhet og langsiktig pålitelighet.

About the author

Add comment

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta